چه كار كنیم كه در دام كلاهبرداران ملك نیافتیم 11:24