علیرام نورایی: من مزدور کجا باشم که حالتان خوب شود

1:16