چگونه فیچر آپدیت را به نرم افزار خود اضافه کنیم 29:46