کلیپ فعالیت های روزانه سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 0:59