برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 2 / هجدهم شهریور 93 28:56