آیت الله بهجت - نماز اول وقت و رفع مشکل اقتصادی 1:00