برنامه ارسال اس ام اس با پایتون ، برنامه نویسی پایتون 28:13