انفجار پهبادی که قصد ترور رئیس جمهور ونزوئلا داشت 0:14