برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 8 2:38