آزمایش بلند شدن کپسول دراگون ۲ اسپیس ایکس از زمین 0:47