برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 21 1:07