سخنرانی دکتر سیدعباس صالحی در اختتامیه سیزدهمین جشنواره شعر فجر 9:40