اولین خودروی چهار چرخ اسکوت ! مجله هیرکان ( هیرمگ) 3:48