لیوان طرح لنز دوربین کانن Canon با درب شفاف {جدید} 2:45