پرواز پاراگلایدر بر فراز هزار ماسوله کردستان،اورامان 2:13