گپ دیباچه|خواستگاری علی صالحی از پرستوصالحی به کجارسید؟ 8:45