سخنان امیر سرتیپ نوذر نعمتی - جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش

33:10