آغاز عملیات " جهاد همبستگی ملی " با حضور سردار غیب پرور در شهرستان آق قلا

2:54