پانصدمین گل زلاتان ابراهیموویچ با یک حرکت رزمی 1:01