دوبله ی زنده ی انیمیشن بچه رئیس با گویندگی بیژن باقری و یاسمن ورمزیاری 0:59