تجدید بیعت مدیران و کتابداران نهاد کتابخانه ها با آرمان های امام راحل 8:37