آیت الله اراکی:اسرائیل یک گروه تروریستی مانند داعش است 3:04