برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 40 1:40