سومین همایش طب سنتی - پروفسور حسین خیراندیش - ویدیو یک 55:46