پکیج کارت صدا و میکروفن استودیویی رود RODE NT1 and AI-1

2:58