کلیپ کوتاه، زیبا و بسیار تاثیرگذار سفیر صلح ساحل امید 7:13