نصب فوق العاده و بی نظیر ایزوگام دلیجان توسط تیم ایزویار 0:54