تور کویر گردی ابو زید آباد به میزبانی دکوچید

1:55