دکتر بهزاد شهرجردی - آموزش ماساژ دادن بینی پس از عمل 0:56