پانوکلیپ(PanoClip)، لنز هوشمند مخصوص عکاسی ۳۶۰ درجه 0:46