مدح حضرت علی (ع)-مداحی مرحوم حاج سلیم موذن زاده اردبیلی 2:23