سخنان رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان طلاب حوزه علمیه 0:50