نصب بی نظیر ایزوگام دلیجان در تهران توسط تیم ایزویار 1:37