برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 2 / یازدهم شهریور 93 28:40