ساخت موتور الکتریکی (آرمیچر) در خانه - حتما ببینید 0:43