بازهم برخورد توهین آمیز مجری بی‌تجربه روی آنتن زنده

0:36