با این دستگاه تمتم هدفون ها را به هدفن بی سیم تبدیل کنی 0:59