پخ زن اتوماتیک دوطرفه ورق مدل UZ50- ساخت N.KO جمهوری چک 1:12