پشت صحنه برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار - قسمت سوم 1:00