رضایی: بازیکنان برای هر توپ و امتیاز جنگیدند

2:15