بلافاصله بعد از باز کردن گچ بینی با انحراف شدید

0:40