3 موزیک ویدئو سرباز گمنام از گروه سرود نسیم قدر - کاری از آتلیه اندیشه نو 2:03