فیلم توهین و گستاخی بازیکنان سوریه در رختکن ورزشگاه آزادی به بازیکنان تیم ملی 0:14