حاج عباس طهماسب پور- شهادت امام باقر- بیشه سر-شور زیبا 2:11