هکر 16 ساله ویندوز 95 رو روی Gear live نصب کرد ! 2:32