توضیحات دکتر سید جواد محمدی درباره علائم آلرژی در رادیو تهران 1:00