فیلم نمایش نینجا های پاناسونیک در توچال تهران 2:43