ستارگان خط حمله، تعیین کننده دیدار یوونتوس - بولونیا 2:04