پشت صحنه ی خنده ار و باحال کنسرت خنده ی کرج - نژاد فلاح 2:59