شرکت خزرتیر (تولید کننده تیر برقهای بتنی در بابلسر) 4:09